19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29124 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği veya iş yeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı imalatların dış cephede yapılmasının zaruri […]

Risk Tespit Raporlarına Karşı Açılan İptal Davaları     RİSK TESPİT RAPORLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARI 1.     Giriş 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un (6306 Sayılı Kanun) amacı;“afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek […]

Risk Tespit Raporlarına İtiraz Süreci   RİSK TESPİT RAPORLARINA İTİRAZ SÜRECİ 31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (6306 sayılı Kanun)’un amacı eskimiş ve kişilerin bulunmasının / yaşamasının sağlıklı olmadığı binaların ve alanların yenilenmesini, iyileştirilmesini ve tasfiye edilmesini sağlamaktır.[1] 6306 sayılı Kanun uyarınca çıkartılmış olan “Afet Riski Altındaki […]

Riskli Alanlardaki Arsalar için Kentsel Dönüşüm Yol Haritası     Riskli Alanlardaki Arsalar için Kentsel Dönüşüm Yol Haritası 1. Belediyeler, il özel idareleri, malikler veya TOKİ tarafından talep edilen alanlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun bulması ve teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca riskli alan ilan edilir. 2. İlgili kurum (belediye, il özel idaresi, TOKİ) riskli alanda bulunan taşınmazların […]

Riskli Alanlardaki Yapılar için Kentsel Dönüşüm Yol Haritası   Riskli Alanlardaki Yapılar için Kentsel Dönüşüm Yol Haritası 1. Riskli alandaki kentsel dönüşüm ile görevli kamu kurumlarıyla, kat malikleri veya arsa payı sahiplerinin kendi arasındaki görüşmelerde hukuki bilgiler vererek yönlendirmesi; sonrasında müteahhit / inşaat şirketi ile sözleşme görüşmelerinde, alınacak teminatlarda, inşaat yapım aşamasında hukuki destek vermesi; yahut […]

Eskiyen Apartman ve Siteler için Kentsel Dönüşüm Yol Haritası     Eskiyen Apartman ve Siteler için Kentsel Dönüşüm Yol Haritası (Risksiz Alanlardaki Riskli Yapılar için Kentsel Dönüşüm Yol Haritası) 1. Kat malikleri veya arsa payı sahiplerinin kendi arasındaki görüşmelerde hukuki bilgiler vererek yönlendirmesi; sonrasında müteahhit / inşaat şirketi ile sözleşme görüşmelerinde, alınacak teminatlarda, inşaat yapım aşamasında […]

Belediye Kanunu’nun 73. maddesi   Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı (1) Madde 73- (Değişik: 17/6/2010-5998/1 md.) Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya […]